زندگی در ترکیه

تشكمه كوي

Çekmeköy منطقه ای در حومه آسیا در استانبول ، ترکیه است. این منطقه در سال 2009 به منطقه ای جدا شد که از عمرانیا جدا شده بود. همچنین؛ روستاهای Omerli ، Alamdag و Tashdeline ، 17 محله و چهار شهرستان در همان سال به منطقه Çekmekoy پیوستند. اولین شهردار آن ،...

زندگی در ترکیه

زندگی در ترکیه ترکیه علاوه بر غنای تاریخی ، فرهنگی ، جغرافیایی و گردشگری که از ترکیه برخوردار است ، کیفیت ، تنوع و طیف گسترده ای از فرصت ها را برای شهروندان خارجی که مایلند برای سرمایه گذاری یا گردشگری به ترکیه بیایند ، ارائه...

Compare listings

Compare